Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
 
Oecumene Oecumene

Sinds 2005 betaat er een goed contact tussen protestantse gemeente en rooms-katholieke parochies in Midden- Westfriesland. Voor ons geloof putten we allen uit één Heilige Schrift. Het doel van onze contacten is dat we van elkaar leren ,en samen doen wat samen gedaan kan worden. Zo zijn er gezamenlijke vieringen op de zondagochtend, beurtelings in een Hervormde kerk en een katholieke kerk in onze regio. Deze worden voorbereid met onze predikante en de r.k. pastores.

Al enige jaren is er ook een “Pinksterpelgrimage”. Vanaf vrijdag na Hemelvaartsdag tot en met Pinksterzondag “trekken” we door de regio van kerk naar kerk met elke avond een korte lezing, overweging en 'pelgrims'-liederen.

In de “Veertig-Dagentijd” / “Vastentijd” houden we samen éénmaal per week een z.g. “sobere maaltijd”. We komen dan op een vaste avond in de week om 18.30 uur bij elkaar voor een gezamenlijk gebed, een lezing uit het “Lijdenevangelie” en een korte overweging naar aanleiding van een afbeelding uit het z.g. 'Hongerdoek'. Daarna gebruiken we samen een 'sobere maaltijd'. Aan het eind ervan wordt van de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een project in een ' arm land' van Kerkinaktie / Vastenaktie.

Ook houden we in de herfst een gespreksavond over een onderwerp dat voor beide geloofsgemeenschappen van belang is.
Verder wordt er nog gedacht over een gezamenlijke bijeenkomst op de gebedsdag voor “gewas en arbeid” en een op de dankdag voor “gewas en arbeid”. De data van de vieringen en activiteiten worden gepubliceerd in ons kerkblad Kerkleven, de website van de Protestantse Gemeente Midden Westfriesland en soms in de Huis-aan-Huis-bladen.

terug
 
 
 
 
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
 
AANKOMENDE DIENST

Hoogwoud
23 juni
 2024

Aanvang: 
10.00u 

Voorganger:
ds. S. Neuféglise


Van harte welkom in deze dienst

of

kijk


LIVESTREAM
vanaf 09.55u

 
meer
 
ANBI-gegevens


Via de volgende links komt u snel bij de ANBI-gegevens van onze gemeente.
 

ANBI - Kerkrentmeesters
ANBI - Diaconie

 
MEDITATIES

Klik op de afbeelding

 
 
DORCAS

Klik op het logo 
 
 
 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken

 
PKN Nederland


 
 
Oekraïne

 
Kerk Open

 
Welkom in het huis van God en mensen!

De kerk is open elke woensdagochtend
van 10:00 - 12:00 uur.
  • om elkaar te ontmoeten
  • om naar muziek te luisteren
  • om een kaarsje aan te steken
  • om stil te zijn, even weg van de prikkels die op ons afkomen
  • om te praten met een van de vrijwilligers of de predikant

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar en voor de kinderen is er limonade.
U bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland,
ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

Protestantse Kerk in Hoogwoud,
Radboudstraat 1.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.