PKN
Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
Beleidsplan 2023 - 2025 van de diaconie

Beleidsplan 2023 - 2025 van de diaconie

Beleidsplan Diaconie Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Midden Westfriesland stelt zich ten doel bij te dragen in financiële noden, waarbij pastorale motieven bepalend zijn.
Mogelijkheden daartoe worden geboden door financiële resultaten van bezittingen en andere inkomsten.
 
Onder bezittingen wordt verstaan:
  1.  onroerende zaken
  2.  deposito-rekeningen
  3.  kortlopende tegoeden
  4.  genomen hypotheken
  5.  andere vermogensvormen.
  6.  inkomsten o.a. uit collecten
 
Om dit blijvend te kunnen doen dient:
  1.  het aanwezige vermogen met inachtname van eventuele inflatiecorrecties instant te blijven (goed rentmeesterschap).
  2.  Het rendement, mede door verantwoorde beleggingen, zo hoog mogelijk te zijn op lange termijn, teneinde jaarlijks uit de opbrengst van het vermogen zo veel mogelijk middelen ter beschikking te hebben.
Opmerking:
Onroerende zaken als landerijen zullen een belangrijk deel van het vermogen vormen. Op de lange termijn blijkt dit, ondanks het wat lagere rendement op korte termijn een verantwoorde zaak.
Vervreemden van vrij van pacht komend land moet kunnen, doch compensatie door aankoop van verpacht land dient daarbij te worden overwogen.
 
Financiële noden.
Het aandachtsgebied voor bijdrage in financiële noden wordt verdeeld in drie gebieden, t.w. plaatselijk (werkgebied Protestantse gemeente Midden Westfriesland), landelijk en wereldwijd. Per jaar wordt bekeken of de betrokken instellingen, welke voorgaand jaar een financiële bijdrage hebben ontvangen, nog bestaan, of de doelstelling nog in overeenstemming is met het bijdragebeleid van de Diaconie, en een zodanige financiële positie hebben, dat een bijdrage van de Diaconie nog op zijn plaats is. Tevens wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen, welke de PKN uitgeeft.
Plaatselijk hebben de volgende acties o.a. onze aandacht: attenties voor zieken, bejaarden en gehandicapten, kerkelijk jeugd- en jongerenwerk, ziekenwerk, vakantie- en recreatiewerk voor ouderen en gehandicapten. Hiertoe dient door een open overlegsituatie met de Kerkrentmeesters steeds zekerheid te bestaan over de benutting van de mogelijkheden en inzet tot het verkrijgen en beheren van de “levende” inkomsten van voornoemd college. Overige in aanmerking komende personen of instellingen voor ondersteuning zullen ook door inbreng (en door een goed contact met) van de ouderlingen bepaald dienen te worden.
 
Doelstelling van het lenigen van financiële noden.
Aanzet.
Het aandachtsgebied voor bijdrage in financiële noden wordt verdeeld in drie gebieden, t.w. plaatselijk,(werkgebied Protestantse Gemeente Midden Westfriesland), landelijk en wereldwijd.
Per jaar wordt bekeken of de betrokken instellingen, welke voorgaand jaar een financiële bijdrage hebben ontvangen, nog bestaan, of de doelstelling nog in overeenstemming is met het bijdragebeleid van de Diaconie, en een zodanige financiële positie hebben, dat een bijdrage van de Diaconie nog op zijn plaats is.
Tevens wordt gebruik gemaakt van de richtlijnen, welke de PKN uitgeeft.
Plaatselijk hebben de volgende acties o.a. onze aandacht:
Attenties voor zieken, bejaarden en gehandicapten, kerkelijk jeugd- en jongerenwerk, ziekenwerk, vakantie- en recreatiewerk voor ouderen en gehandicapten.
Hiertoe dient door een open overlegsituatie met de Kerkrentmeesters steeds zekerheid te bestaan over de benutting van de mogelijkheden en inzet tot het verkrijgen en beheren van de “levende” inkomsten van voornoemd college.
 
Overige in aanmerking komende personen of instellingen voor ondersteuning zullen ook door inbreng (en door een goed contact met) van de ouderlingen bepaald dienen te worden.
 
Samenstelling college
De diakenen van de Protestantse Gemeente Midden Westfriesland vormen het college van diakenen, dat leiding geeft aan het diaconale leven van de gemeente.

 
terug
 
 
STARTDIENST 1 oktober 2023

HOOGWOUD
STARTZONDAG

1 oktober 2023

Aanvang kerkdienst: 
10.00u 

Voorganger:
ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer


LIVESTREAM
vanaf 09.55u

 
Aanvang lezing:
14.00 uur

Voorganger:
ds. A. van der Wal

Klik HIER voor meer informatie over deze dag
 
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
 
ANBI-gegevens


Via de volgende links komt u snel bij de ANBI-gegevens van onze gemeente.
 

ANBI - Kerkrentmeesters
ANBI - Diaconie

 
Voedselacties

Klik op onderstaande logo's
voor meer informatie 

 

Kijk ook eens in de webshop van Dorcas:


--------------------------


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.