Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
Naast de kerkenraad is er in elke gemeente een college van kerkrentmeesters. Dat is niet zomaar een commissie of werkgroep van de kerkrenraad, maar een zelfstandig in de kerkorde verankerd college met een eigen werkterrein, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Er is vooral in ordinantie 11 van de kerkorde vastgelegd hoe de verhouding is tussen kerkenraad en college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters voert het beheer over de financiële middelen en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Niet alle kerkrentmeesters zijn ook tevens ouderling, maar zij kunnen belast zijn met specifieke zaken, zoals bijvoorbeeld de verpachting van landerijen.
De taakinvulling van de ouderling-kerkrentmeester bestrijkt een veel breder terrein. Een belangrijk onderdeel hiervan is het veilig beheer van de beleggingen en de ontvangsten daaruit en de inkomsten uit de jaarlijkse Actie Kerkbalans en de wekelijkse collectes tijdens de kerkdiensten.
In het college van kerkrentmeesters is de penningmeester verantwoordelijk voor de min of meer dagelijkse financiële werkzaamheden, zoals betaling van de (gast-)predikant, de organist, kerkhuur, betaling van facturen van geleverde goederen en diensten, verzekeringspremies enz. Voorts is hij belast met kerkverhuur en verzorgt de boekhouding. Na afloop van het boekjaar maakt de accountant aan de hand van de boekhouding de jaarrekening op.
Bij toerbeurt is elke ouderling-kerkrentmeester belast met de voorbereidingen voor de eredienst en vertegenwoordigt samen met de ouderling en diaken van dienst de kerkenraad en collecteert voor de instanthouding van het kerkelijk gemeenteleven.
Waar nodig wordt de penningmeester met raad en daad bijgestaan door de voorzitter en secretaris, die tevens contacten naar buiten onderhouden.

email: kerkelijkbureau56@gmail.com 
terug
 
 
 
 
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
 
AANKOMENDE DIENST

ZANGDIENST
HOOGWOUD
14 april 2024

Aanvang: 
10.00u 

Thema: Kleur bekennen


Iedereen heeft wel een lievelingskleur. Het leven heeft vele kleuren! Je zoekt uit wat voor jou de beste kleur is. Welke kleur je de mooiste uitstraling geeft.
Waarin je je prettig voelt. Voor iedereen is dat verschillend.
Waar kom je kleur tegen in de kerk? Laten we eens kijken naar de kleuren van het kerkelijk jaar. In de kerk hebben de kleuren ook een betekenis. Daarover
gaan we iets te vertellen.
We hopen dat je aanwezig kunt zijn deze zondag en kan genieten van een kleurrijke dienst.
 
 
ANBI-gegevens


Via de volgende links komt u snel bij de ANBI-gegevens van onze gemeente.
 

ANBI - Kerkrentmeesters
ANBI - Diaconie

 
MEDITATIES

Klik op de afbeelding

 
 
DORCAS

Klik op het logo 
 
 
 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken

 
PKN Nederland


 
 
Oekraïne

 
Kerk Open

 
Welkom in het huis van God en mensen!

De kerk is open elke woensdagochtend
van 10:00 - 12:00 uur.
  • om elkaar te ontmoeten
  • om naar muziek te luisteren
  • om een kaarsje aan te steken
  • om stil te zijn, even weg van de prikkels die op ons afkomen
  • om te praten met een van de vrijwilligers of de predikant

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar en voor de kinderen is er limonade.
U bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland,
ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

Protestantse Kerk in Hoogwoud,
Radboudstraat 1.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.