Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
 
Kerken en kerkdiensten Kerken en kerkdiensten

Doorgaans wordt er iedere zondag een kerkdienst gehouden in de kerk op de terp in Hoogwoud. Incidenteel wordt er gekerkt in een andere kerk in de omgeving. Meer uitgebreide informatie over deze kerken, alsmede de adressen vindt u in het menu onder 'Kerkgebouwen'.

Normaal begint de zondagse eredienst om 10.00 uur, tenzij in de agenda anders wordt aangegeven. 's-Zondags wordt door de ouderling van dienst meegedeeld waar de kerkdienst de volgende week wordt gehouden.


Na de zondagse eredienst is er altijd gezamenlijk koffiedrinken. Alle aanwezige kerkgangers zijn daarbij van harte welkom.
 
De kleuren van het Antependium De kleuren van het Antependium

Wellicht heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het zit met de kleur van het kleed dat over de liturgische tafel (of avondmaalstafel) hangt.
En wat de naam is van dat gekleurde kleed over deze tafel? Om met het laatste te beginnen; we noemen dit gekleurde kleed een  “antependium”  wat voorhangsel betekent.
 
De kleuren die we gebruiken zijn groen, rood, paars en wit. Deze kleur is afhankelijk van de tijd van het jaar. Eind november dit jaar - als de eerste Advent begint - zult u de kleur van het kleed zien veranderen van groen naar paars en met de kerst naar wit. Vanuit het verleden werd aan kleuren een betekenis gegeven.
 
Wit staat voor zuiverheid.
Paars voor inkeer, rouw.
Rood is de kleur van het bloed, maar ook de kleur van het vuur, van de Geest.
Groen is de kleur van de hoop, van groei, van toekomst.
 
Naast de motieven die op de kleden zijn aangebracht, vertellen de kleuren zo hun eigen verhaal.
 
Wit is de kleur van de paastijd tot aan Pasen toe. Maar ook Kerstmis, de Epifanie (de verschijning van de Heer/Driekoningen op 6 januari), zijn witgekleurd.
Paars is de kleur voor Adventstijd (tijd vóór Kerst) en voor de veertigdagentijd naar Pasen (vanaf Aswoensdag). Het staat voor boete en inkeer, voorbereiding, rouw, ingetogenheid.
Rood wordt daarom gebruikt bij Pinksteren en bij vieringen waarin de Geest centraal staat. Bijvoorbeeld bij de intrede of de uitzending van een predikant of de bevestiging van kerkelijke ambtsdragers. Ook bij een jubileum van de kerk wordt deze kleur vaak gebruikt.
Groen wordt gebruikt tussen Epifanie (Feest van de verschijning/Driekoningen op 6 januari) en de eerste zondag in de veertigdagen-tijd. Ook tussen Pinksteren en de eerste Advent gebruiken we groen. Het grootste deel van het jaar is het groene kleed dus in gebruik.

 
 
 
 
AANMELDEN NIEUWSBRIEF
 
AANKOMENDE DIENST

ZANGDIENST
HOOGWOUD
14 april 2024

Aanvang: 
10.00u 

Thema: Kleur bekennen


Iedereen heeft wel een lievelingskleur. Het leven heeft vele kleuren! Je zoekt uit wat voor jou de beste kleur is. Welke kleur je de mooiste uitstraling geeft.
Waarin je je prettig voelt. Voor iedereen is dat verschillend.
Waar kom je kleur tegen in de kerk? Laten we eens kijken naar de kleuren van het kerkelijk jaar. In de kerk hebben de kleuren ook een betekenis. Daarover
gaan we iets te vertellen.
We hopen dat je aanwezig kunt zijn deze zondag en kan genieten van een kleurrijke dienst.
 
 
ANBI-gegevens


Via de volgende links komt u snel bij de ANBI-gegevens van onze gemeente.
 

ANBI - Kerkrentmeesters
ANBI - Diaconie

 
MEDITATIES

Klik op de afbeelding

 
 
DORCAS

Klik op het logo 
 
 
 
Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken

 
PKN Nederland


 
 
Oekraïne

 
Kerk Open

 
Welkom in het huis van God en mensen!

De kerk is open elke woensdagochtend
van 10:00 - 12:00 uur.
  • om elkaar te ontmoeten
  • om naar muziek te luisteren
  • om een kaarsje aan te steken
  • om stil te zijn, even weg van de prikkels die op ons afkomen
  • om te praten met een van de vrijwilligers of de predikant

Een kopje koffie of thee staat voor u klaar en voor de kinderen is er limonade.
U bent van harte welkom!

Namens de kerkenraad van de Protestantse gemeente Midden Westfriesland,
ds. Sylvia Neuféglise-Vermeer

Protestantse Kerk in Hoogwoud,
Radboudstraat 1.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.