PKN
Protestantse Gemeente Midden Westfriesland
 
Oecumene Oecumene

Sinds 2005 betaat er een goed contact tussen protestantse gemeente en rooms-katholieke parochies in Midden- Westfriesland. Voor ons geloof putten we allen uit één Heilige Schrift. Het doel van onze contacten is dat we van elkaar leren ,en samen doen wat samen gedaan kan worden. Zo zijn er gezamenlijke vieringen op de zondagochtend, beurtelings in een Hervormde kerk en een katholieke kerk in onze regio. Deze worden voorbereid met onze predikante en de r.k. pastores.

Al enige jaren is er ook een “Pinksterpelgrimage”. Vanaf vrijdag na Hemelvaartsdag tot en met Pinksterzondag “trekken” we door de regio van kerk naar kerk met elke avond een korte lezing, overweging en 'pelgrims'-liederen.

In de “Veertig-Dagentijd” / “Vastentijd” houden we samen éénmaal per week een z.g. “sobere maaltijd”. We komen dan op een vaste avond in de week om 18.30 uur bij elkaar voor een gezamenlijk gebed, een lezing uit het “Lijdenevangelie” en een korte overweging naar aanleiding van een afbeelding uit het z.g. 'Hongerdoek'. Daarna gebruiken we samen een 'sobere maaltijd'. Aan het eind ervan wordt van de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een project in een ' arm land' van Kerkinaktie / Vastenaktie.

Ook houden we in de herfst een gespreksavond over een onderwerp dat voor beide geloofsgemeenschappen van belang is.
Verder wordt er nog gedacht over een gezamenlijke bijeenkomst op de gebedsdag voor “gewas en arbeid” en een op de dankdag voor “gewas en arbeid”. De data van de vieringen en activiteiten worden gepubliceerd in ons kerkblad Kerkleven, de website van de Protestantse Gemeente Midden Westfriesland en soms in de Huis-aan-Huis-bladen.

terug
 
 
Datum
 
PGMWF
 
ANBI-gegevens

Via de volgende links komt u snel bij de ANBI-gegevens van onze gemeente.
 

ANBI - Kerkrentmeesters
ANBI - Diaconie

 
Eerstvolgende Kerkdienst


Spanbroek
Bevestiging ambtsdrager

30 juni 2019

Aanvang:
10.00u

Voorganger:
ds. D. Woudt

 
 
Kerk in Actie - Cycloon Idai


De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie start hulpverlening.

Voor meer informatie klik hier
 
 
Voedselacties

Klik op onderstaande logo's
voor meer informatie 

 

Kijk ook eens in de webshop van Dorcas:


--------------------------------


 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.